Norsk Matematikk og Språksenter

Hva vi gjør?

Velkommen til et læringssenter for barn og unge. Norsk matematikk og språksenter, heretter kalt NOMAS, skal være et læringsenter som tilbyr omsorg- og et supplerende skoletilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn og ungdom.

Vårt formål er ikke kun leksehjelp, men vi ønsker å tilby en supplerende ettermiddag/kveldsskole for de trengende. Elever som får tilbud om plass fra NOMAS må kartlegges først, og må ha foreldrenes godkjennelse.

Hva vi gjør?

Velkommen til et læringssenter for barn og unge. Norsk matematikk og språksenter, heretter kalt NOMAS, skal være et læringsenter som tilbyr omsorg- og et supplerende skoletilbud utenom den obligatoriske skoledagen forbarn og ungdom.

Vårt formål er ikke leksehjelp, men vi ønsker å tilby en supplerende ettermiddag/kveldsskole for de trengende. Elever som får tilbud om plass fra NOMAS må kartlegges først, og må ha foreldrenes godkjennelse.

530d8a886c209a3e160001d1_ico-date.png
TORSDAGER
530d8a00b2ef805d5c0001a7_ico-time.png
17:00 - 19:00
530d8b1ab2ef805d5c0001af_ico-address-big.png

Mailundveien 23, 0569 Oslo
kart

Våre kurs (2015-2016)

530ded2ab2ef805d5c000881_mathematics.png
Matematikk
Torsdager
17:00 – 19:00
530defa36c209a3e1600058b_somilian.png
Somalisk
Torsdager
18:00 – 19:00
530defaf6c209a3e1600058e_nomas_03.png
ARABISK
Torsdager
18:00 – 19:00
530defbc6047ae3d1600059b_poland.png
POLSK
Torsdager
18:00 – 19:00
530defcc6047ae3d1600059d_english.png
Engelsk
Torsdager
18:00 – 19:00

Vår visjon

Vårt arbeid skal være i tråd med vår visjon og forpliktelse, som er å hjelpe barn til å oppnå sitt fulle potensiale og forbedre sin livskvalitet. Vi gjennomfører flere aktiviteter og programmer som realiserer vår visjon. I tillegg ønsker vi å lære barna de grunnleggende ferdighetene i matematikk samt å lære sitt eget morsmål for å utvikle sin identitet. Vi legger stor vekt på motivasjon og læring innen realfag og språk generelt.

Vi ønsker å gi et løft til elevene som strever faglig i skolehverdagen. Dersom foreldre ser et mønster av lav prestasjon eller at læreren har varslet om svakheter i et bestemt emne, kan det være på tide å vurdere programmene til Nomas.

Mye av undervisningen skal være basert på individuelt arbeid og tilpasset opplæring. Elevene blir testet og evaluert underveis.

Matematikkundervisning skal foregå som “drop-in”, imens morsmålsundervisning og språk undervises i grupper.

Gjennom Nomas kan eleven oppnå:
• Prestasjon og motivasjon for læring
• NOMAS vil utvikle en forståelse for elevens pedagogiske prosess
• Viktig at lærer, foreldre og barnet oppdager progresjon i læringen

Kontakt

NOMAS –
Norsk Matematikk og Språksenter
530db8784b765d5f5c0003db_ico-pin-small.png

Mailundveien 23, 0569 Oslo
Takk, din henvendelse er sendt.

Velg ønskede programmer

Matematikk Engelsk Somalisk
Polsk Arabisk Norsk